Teknik Resim Okuma

Sanayide ara eleman olarak çalışan usta ve teknisyenlere; teknik resim okuma ve anlama becerisi kazandırmak ve geliştirmektir. Her türlü teknik branşta çalışan kimselere teknik resmi çizebilme, anlayabilme, çizilmiş resmi okuyabilme yeteneği kazandırmak için aşağıdaki içerik çerçevesinde teorik ve pratik olarak eğitim verilmektedir.

Teknik Resim Okuma Eğitim İçeriği

1.       TEKNİK RESİMİN ÖNEMİ.
2.       TEKNİK RESİM ARAÇ VE GEREÇLERİ.
3.       ÇİZGİ.
4.       YAZI.
5.       GEOMETRİK TERİM VE ÇİZİMLER.
6.       İZDÜŞÜM.
7.       GÖRÜNÜŞLER.
8.       KESİT GÖRÜNÜŞLER.
9.       PERSPEKTİF ÇİZİMLER.
10.     ÖLÇÜLENDİRME.
11.     YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ.
12.     TOLERANS.
13.     MONTAJ VE DETAY RESİMLERİ.
14.     İMALAT VE MONTAJ RESİMLERİNİ OKUMA TEKNİKLERİ.